სოფო კილასონია
სოფო კილასონია
ვენეციაში! დროთა კავშირის აღსადგენად!
  მარინო აურიტის 1955 წელს შექმნილი ბევრისთვის უტოპიური და სრულიად არარეალისტური არქიტექტურული პროექტი „მსოფლიო ენციკლოპედიის  სასახლე" არა მხოლოდ 2013 წლის ვენეციის ბიენალეს მთავარი თემის ინსპირაციის საფუძველი გახდა, არამედ ის დღეს უკვე გამოიყურება იმ პროექტად, რომელიც ბოლო ათწლეულის მსოფლიო სამეცნიერო და არტისტული სივრცეების მთავარი დისკურსის ადეკვატურია, - ცოდნის საყოველთაობა, ინფორმაციის გახსილობა ჩვენს დროსა და გარემოში;