ინტერვიუ
ინტერვიუ
თეატრალური წელი - 2012
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევითმა ცენტრმა განახორციელა კვლევა, რომელიც ეფუძნება საქართველოში მოქმედი 30-ზე მეტი თეატრის (სახელმწიფო, დამოუკიდებელი, რეგიონული) 2012 წლის მონაცემებს - http://tbcartarea.ge/articles/view/535    
2012 თეატრალური წელი

 

კვლევა, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევითმა ცენტრმა განახორციელა, ეფუძნება საქართველოში მოქმედი 30-ზე მეტი თეატრის (სახელმწიფო, დამოუკიდებელი, რეგიონული) 2012 წლის მონაცემებს.

 

კვლევა მომზადებულია მხოლოდ რაოდენობრივი მაჩვენებლების მიხედვით და ის არ ასახავს სპექტაკლებისა და მსახიობთა მიერ შესრულებული როლების მხატვრულ ხარისხს.

 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ 2012 წელს საქართველოში სხვადასხვა ტიპის, მიმართულების და სტატუსის თეა