ნამდვილი ამბები
ნამდვილი ამბები
"ნამდვილი ამბები" #5
* ლერმონტოვის ძეგლი
* Neue Tiflis
* დაუდ-ფაშა გურჯი    
"ნამდვილი ამბები" #4
* კასპი
 
* პროფესიონალი
 
* მოსე გოგიბერიძის იუბილე
 
 
"ნამდვილი ამბები" #3
* კამოს ველოსიპედი
 
* იერუსალიმი
 
* კარდიოგრამა