ქუჩის აკადემია - იკა ავალიანი -"სცენოგრაფიის ერთადერთი წესი" View larger

ქუჩის აკადემია - იკა ავალიანი -"სცენოგრაფიის ერთადერთი წესი"

New product

More info

თანამედროვე სცენოგრაფია უსასრულო დარგია. ერთი შეხედვით, ყველაფერი შესაძლებელია. რაც ნაწილობრივ პრაქტიკაშიც მართალია. თუმცა არსებობს ერთი ფენომენი, რომელსაც თითქოს სცენოგრაფიის არსებით და ერთადერთ კანონადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს. მას შეიძლება დაექვემდებარო და შეიძლება დაარღვიო ის, თუმცა იგი ყოველთვის იარსებებს. ჩვენ კი ის უსასრულო დიალოგის ათვლის წერტილად მოვიაზროთ. არტარეა წარმოგიდგენთ იკა ავალიანის ლექციას: "სცენოგრაფიის ერთადერთი წესი".

other videos in same series: