ინდექსი 0177 - მაღლივის საუნივერსიტეტო კომპლექსი / INDEX 0177 - Tbilisi State University complex View larger

ინდექსი 0177 - მაღლივის საუნივერსიტეტო კომპლექსი / INDEX 0177 - Tbilisi State University complex

New product

More info

პროექტი ”ინდექსი” ეძღვნება თბილისის საბჭოთა არქიტექტურული მემკვიდრეობის კვლევას. დოკუმენტური ფილმი “ინდექსი 0177” ეძღვნება თბილისის სახელმწიფო საუნივერსიტეტო კომპლექსის ”მაღლივის” კვლევას. კომპლექსის მშენებლობა განხორციელდა XX საუკუნის 70-იან წლებში და ამ დროის საბჭოთა თბილისის ერთ-ერთი მასშტაბური ურბრანული პროექტია. მაღლივის საუნივერსიტეტო კომპლექსის შესახებ საუბრობს არქიტექტორი ნატალია ნებიერიძე

other videos in same series: