ინდექსი სულ 2 ჩანაწერი

ნაჩვენები 1 - 2 სულ 2
  • დოკუმენტური ფილმი ”ინდექსი” 0193 ეთმობა პროექტ ”აკადემქალაქს”, რომელიც გულისხმობდა საბჭოთა თბილისში ახალი მიკრო უბანის განაშენიანებას, სადაც თავმოყრილი იქნებოდა სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები, ბიბლიოთეკა და ა.შ. პროექტის მხოლოდ ერთი ნაწილი განხორცილედა. პროექტ ”აკადემქალაქის” შესახებ საუბრობს არქიტექტორი ნანო ზაზანაშვილი

  • რიტუალების სასახლე - ავტორები: ვიქტორ ჯორბენაძე, ვაჟა ორბელაძე. გადაცემის სტუმარია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი დავით ბოსტანაშვილი.

ნაჩვენები 1 - 2 სულ 2