"დჰარმის მაწანწალები" 1 View larger

"დჰარმის მაწანწალები" 1

New product

More info

"დაუბანელი ბრძენნი გვამცნობენ, რომ ზენაარმა არსებობის საფუძველში ბუნებრივი წესრიგი (რტა) და სამართლიანობა ჩაათესლა. სოციალური ჰარმონიის და ადამიანური ბედნიერების მისაღწევად სამყარო თმაგაცვენილ მაიმუნებს ავალდებულებს, გამოარჩიონ გზა, რომელზე სიარულითაც (ზე)ბუნებრივი წონასწორობა არ დაირღვევა. ამ წონასწორობას, ანუ ბუნების კანონს, დჰარმა ქვია. ყველა ვინც ამ გზიდან გადაუხვევს სახლს ვეღარასდროს იპოვის - იგი საუკუნოდ მაწანწალა იქნება. მაგრამ ცა მოწყალეა! ზოგჯერ ის ირჩევს გზააბნეულ კრავებს და ადგავს მათ რქებს, რათა, აწ უკვე ერკემლებმა, სხვა გზააბნეული კრავები იპოვონ და დიადი დჰარმის წიაღისკენ გაუძღვნენ მათ. ჩვენ დჰარმის მაწანწალები ვართ. ჩვენ ვეძებთ დჰარმის გზიდან გადასახვევ და დჰარმის გზაზე დასაბრუნებელ ბილიკებს. ჩვენი სახლი გზაა, ჩვენი გზა - ძიება." შოთა დიღმელაშვილი, ალექს ჩიღვინაძე.

other videos in same series: