ფსიქოგანათლება 3 - კომუნიკაცია ბავშვთან View larger

ფსიქოგანათლება 3 - კომუნიკაცია ბავშვთან

New product

More info

როგორია სწორი კომუნიკაციის ფორმები ბავშვთან, რა მნიშვნელობა აქვს რას ვიტყვით და როგორ ვიტყვით, როგორც სიტყვიერად ასევე სხეულის ენაზე. რას ნიშნავს "მიღების ენა" და "მე-შეტყობინება" და რა გავლანას ახდებს ბავშვის ქცევაზე. ბავშვთა ფსიქოლოგი მაია ცირამუა საუბრობს ბავშვთან კომუნიკაციის თავისებურებებზე. ფსიქოგანათლება - არტარეას და წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის - GCRT-ის ერთობლივი პროექტი

other videos in same series: