სამი სკამი - ნიკოლოზ ნადირაშვილი View larger

სამი სკამი - ნიკოლოზ ნადირაშვილი

New product

More info

გადაიხედოს სახელოვნებო პროექტების დაფინანსების წესი, პროცესი უფრო გამჭვირვალე გახდეს, სახელმწიფომ კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტში გაწერილი ვალდებულებების შესრულება დაიწყოს. სახელოვნებო სფერო რეფორმას და პოსტ კრიზისულ გეგმას ითხოვს. “სამი სკამის” ეთერში სტუმრად, კულტურის პოლიტიკისა და თანამედროვე ხელოვნების მკვლევარი ნიკოლოზ ნადირაშვილია.

other videos in same series: